uredjenje-krajolika

Uređenje i održavanje krajolika

Uklanjanje i orezivanje stabala naša je primarna djelatnost. Također uređujemo i uljepšavamo okoliš poslovnih subjekata - škola, bolnica, institucija, kao i travnate površine, vrtove i dvorišta privatnih osoba. Licencirana smo tvrtka od strane Ministarstva kulture za rad na nepokretnom kulturnom dobru. Surađujemo sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode.

EKSTREMNO RUŠENJErusenje-drveca I OREZIVANJE STABALA
kosidb2aODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA
orezivanje2OREZIVANJE UKRASNOG BILJA, VOĆAKA I STABALA
bozicne dekoracijePOSTAVA BOŽIĆNE DEKORACIJE 
sadnja2SADNJA UKRASNOG BILJA, VOĆAKA I STABALA
kucno-bilje2SOBNO BILJE
ŽIVE OGRADEograda2
krcenje2KRČENJE I ČIŠĆENJE TERENA OD RASLINJA
projektiranjePROJEKTIRANJE ZELENIH POVRŠINA
ciscneje-snijega2ZIMSKO ODRŽAVANJE VANJSKIH POVRŠINA
IZRADA VRTNIH PUTEVA, KAMENJARA, SJENICA
VRTNA GALANTERIJA
ISHRANA SOBNOG I VANJSKOG BILJA
PRIPREMA RADOVA NA GRADILIŠTU I ZEMLJANI RADOVI
PEDOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
MALČIRANJE TLA
ODVOZ BILJNOG MATERIJALA U KOMPOSTANU
GALANTERIJA ZA BILJE U UREDU